"Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki"
To właśnie te słowa Cycerona - wybitnego mówcy i obrońcy rzeczy publicznej
stanowią ideę naszych kancelarii.

11000

Sporządzonych
pism

404

Odbytych
rozpraw

36

Zarejestrowanych
spółek

113

Napisanych
umów

O nas

Prowadzimy Kancelarie Adwokackie we Wrocławiu i Bolesławcu. Przez kilka lat każde z nas zdobywało doświadczenie pracując w renomowanych Wrocławskich Kancelariach. Profile tych kancelarii oparte były na skrajnych rodzajach spraw, które w naszym codziennym prywatnym życiu wzajemnie się przeplatały. Przez lata naszej znajomości wymienialiśmy się doświadczeniem, poznając wzajemnie dziedziny prawa, w których każde z nas się wyspecjalizowało. Specjalizacja adw. Klaudii Woźniak – Wiktor w sprawach z zakresu prawa karnego i cywilnego oraz specjalizacja adw. Michała Wiktora w sprawach z zakresu prawa handlowego, przedsiębiorców i administracyjnego doprowadziła do stworzenia wspólnej kancelarii, w której uzyskają państwo kompleksową obsługę prawną z każdej dziedziny prawa. W dalszym ciągu współpracujemy z kancelariami we Wrocławiu i również tam świadczymy obsługę prawną.

Kancelarie Adwokackie Woźniak & Wiktor

adw. Klaudia Woźniak-Wiktor

666 456 374

adw. Michał Wiktor

606 825 363

Usługi prawne

Kancelaria Adwokacka Woźniak-Wiktor w sposób poważny i odpowiedzialny pomoże klientowi w każdej z poniższych dziedzin:

Prawo karne

"Dowodów nie należy liczyć, lecz ważyć."- Cyceron

Prawo karne


 • pomoc pokrzywdzonym czynem niedozwolonym w dochodzeniu sprawiedliwości społecznej
 • reprezentacja podejrzanych przed organami ścigania
 • obrona obwinionych w sprawach wykroczeniowych
 • obrona oskarżonych w procesach karnych i karnoskarbowych z uwzględnieniem spraw hazardowych
 • reprezentacja skazanych i pomoc skazanym na etapie postępowania wykonawczego

Prawo cywilne

"Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni." – Cyceron

Prawo cywilne


 • pomoc poszkodowanym w dochodzeniu należności finansowych
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie
 • reprezentacja w sprawach rozwodowych
 • reprezentacja w sprawach o podział majątku
 • reprezentacja w sprawach między rodzicami, a dziećmi z uwzględnieniem spraw o ubezwłasnowolnienie
 • reprezentacja w sprawach z zakresu prawa spadkowego

Prawo handlowe

"Nie być chciwym to już bogactwo." – Cyceron

Prawo handlowe


 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • sporządzanie, redagowanie i negocjowanie umów handlowych
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • pełna obsługa prawna procesu inwestycyjnego
 • prowadzenie postępowań rejestrowych
 • przeprowadzanie zmian w spółkach
 • tworzenie ładu korporacyjnego

Prawo administracyjne

"Dobro ludu najwyższym prawem." – Cyceron

Prawo administracyjne


 • postępowanie przed urzędami i innymi organami administracji
 • składanie środków odwoławczych tj. odwołań, skarg, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji, etc.
 • reprezentacja przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, pozwoleń i zezwoleń
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego

Zespół i doświadczenie

Adwokat
Klaudia Woźniak - Wiktor

Urodziłam się w Sieradzu. W 2017 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w trakcie których pobierałam stypendium rektora dla najlepszych studentów WPAiE. Na studiach prawniczych odbyłam praktykę w Prokuraturze Rejonowej w Bolesławcu, co pomogło mi wszechstronnie opanować procedurę prawa karnego. Naukę na Uniwersytecie zakończyłam złożeniem pracy magisterskiej ocenionej na ocenę bardzo dobrą z zakresu prawa karnego pod tytułem „Niepoczytalność jako okoliczność wyłączająca winę.” W 2017 r. przystąpiłam do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką we Wrocławiu, który zdałam pozytywnie. W latach 2018 – 2022, pracowałam na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelariach Krej & Krej oraz kancelarii adwokata Andrzeja Hoffmanna, gdzie zajmowałam się sporządzaniem każdego rodzaju pism procesowych z gałęzi prawa karnego i cywilnego. Podczas 4 letniej praktyki brałam udział w rozprawach przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi, a także na posiedzeniach w szpitalach psychiatrycznych, przesłuchaniach przed organami ścigania, wizjach lokalnych i widzeniach z osadzonymi w aresztach śledczych i zakładach karnych. Powyższe pozwoliło mi wyspecjalizować się w prowadzeniu spraw karnych po stronie pokrzywdzonego i oskarżonego na każdym etapie, a także w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i rozwodowych. W 2021 r. zdałam państwowy egzamin adwokacki, a we wrześniu tego samego roku złożyłam ślubowanie adwokackie i zostałam wpisana na listę adwokatów. Obecnie wraz z mężem buduję własną kancelarię, dalej współpracując z kancelariami z Wrocławia.


Adwokat
Michał Wiktor

Urodziłem się w Bolesławcu. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykonuję zawód adwokata i jestem wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgowa Radę Adwokacką we Wrocławiu. Zdobywałem doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w licznych praktykach oraz świadcząc pracę na rzecz renomowanych kancelarii adwokackich w Bolesławcu, Jeleniej Górze i Wrocławiu. W latach 2018 – 2020 odbyłem aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i w 2021 r. złożyłem z pozytywnym wynikiem państwowy egzamin adwokacki. W tym czasie pracowałem i zdobywałem doświadczenie na stanowisku aplikanta adwokackiego w Kancelarii Muszyński & Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu, z którą w dalszym ciągu współpracuję. W pracy zawodowej adwokata zajmuję się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego, a także prawa rodzinnego, prawa cywilnego i postępowania cywilnego. Jestem autorem wielu opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych oraz z zakresu aktów prawnych regulujących działalność krajowych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji. Zajmuję się wdrażaniem wewnętrznych aktów prawnych, umożliwiających bezpieczne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Współpracuję z podmiotami, zajmującymi pozycje liderów w swoich branżach, z zakresu ubezpieczeń, produkcji oraz sprzedaży detalicznej.

Wypełnij formularz, my oddzwonimy

Dziękujemy! Wiadomość pomyślnie wysłana!
[SMTP] Error! Internal server error!
Uwaga! Musisz wypełnić wszystkie wymagane (*) pola!

Opinie