Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności, w ramach spółki handlowej w Polsce.

Jest to niewątpliwie uzasadnione względami prawnymi oraz ekonomicznymi.

Wskazać należy, że Spółka z o. o. należy do grupy spółek handlowych kapitałowych. Wspólnicy muszą posiadać kapitał w wysokości minimum 5 tys. złotych.

Do jej podstawowych cech zalicza się fakt, że spółka ma osobowość prawną (czyli może pozywać, ale także być pozwaną), natomiast jej wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania, w odróżnieniu od spółek osobowych.

Niewątpliwe, najważniejszym etapem zakładania spółki z o.o. jest sporządzenie umowy spółki.

Do podstawowych elementów umowy spółki zaliczyć należy w szczególności:

 • firmę spółki,
 • siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • kapitał zakładowy,
 • udziały wspólników,
 • czas trwania spółki,

Niemniej, już na tym etapie, zalecam każdemu inwestorowi wprowadzenie do umowy spółki zapisów, pozwalających zabezpieczyć swoje interesy i wprowadzić do umowy spółki regulacje, uprawniające do sprawowania pełnej kontroli nad działalnością spółki, poprzez przyznanie jednemu ze wspólników szczególnych uprawnień- uprawnień osobistych.

Wśród przykładów osobistych uprawnień można wskazać:

 • prawo do zwiększonej dywidendy‚ 
 • prawo do powoływania członków organów spółki (w szczególności zarządu); 
 • prawo żądania zwołania zgromadzenia wspólników, posiedzenia rady nadzorczej lub zarządu; 
 • prawo pierwszeństwa obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki; 
 • prawo żądania umorzenia udziałów w kapitale zakładowym przysługujących wspólnikowi.

Wskazać również należy, że szczególne uprawnienia wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ich katalog nie jest w żaden sposób zamknięty.

Prawa te muszą zostać wyraźnie określone w umowie spółki, w innym przypadku ich wyegzekwowanie wobec spółki nie będzie możliwe.

Prowadzę kancelarię adwokacką we Wrocławiu i Bolesławcu specjalizującą się w prawie handlowym. Swoim Klientom pomagam rozwiązywać problemy dotyczące spółek prawa handlowego. Pomogę Państwu skonstruować skuteczną umowę spółki oraz przeprowadzę proces rejestracji Spółki.

Mogą Państwo skontaktować się ze mną poprzez:

email: kontakt@adwokaci-wiktor.pl

telefon: +48 606 825 363